INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I ØSTKANTEN BLUESKLUBB

Hei alle medlemmer av Østkanten Bluesklubb.

Nå nærmer det seg årsmøte for 2019. Det vil bli avholdt tirsdag 23.april kl 19:00 på Rosenkrantz Hotell 2 etg. Rosenkranzgt. 1, 0159 Oslo

Alle som har betalt medlemskontingent er stemmeberettiget.

Årsmøtet skal: 

  • Velge møteleder og referent
  • Velge medlemmer som skal undertegne protokollen 
  • Behandle innkalling og dagsorden 
  • Behandle styrets årsmelding 
  • Behandle foregående års regnskap med revisjonsberetning 
  • Behandle program og budsjett for inneværende år 
  • Velge styre, herunder leder · Velge revisor og valgkomité 
  • Behandle innkomme forslag.
  • Medlemskontingent økes til Kr. 400 fra 2020.
  • Årsmøte avholdes senest 30 april.

Med vennlig hilsen
Styret i Østkanten Bluesklubb