Styret

Medlemmer av styret:
Jarl Anshus, leder og booking
Anja Monsen
Rolf Albert Jansen
Tone Merete Berg
Linda Wolfberg Ommedal
Ian Christopher Brewster
Einar Brattlie
Johanne Grøndal


 

 


Valgkomite:
Einar Brattlie
Jan Rustad
Runi Hoff

I'm sexy
"$ 100 for speeding and $ 250 for misleading the public"