OBS!!! Ny dato!!! Årsmøte i Østkanten Bluesklubb 2023

Årsmøte i Østkanten Bluesklubb blir avholdt 25. april kl. 18

Vi må dessverre flytte årsmøte med en uke. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Årsmøte i Østkanten Bluesklubb vil da bli avholdt tirsdag 25. april kl. 18 i Møllergata 39. Møtet vil være i lokalene til Norsk Blues Union. Påmelding gjøres ved å sende epost til post@ostkantenbluesklubb.no senest fredag 21. mars,

Papirer til årsmøtet vil bli lagt ut ca 1 uke før møtet.

Dagsorden:

1. Åpning ved styreleder

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter

4. Registrering av oppmøte

5. Valg av medlemmer til å underskrive protokollen

6. Godkjenning av innkalling

7. Godkjenning av dagsorden

8. Behandling av styrets årsberetning

9. Godkjenning av regnskap

10. Behandling av budsjett

11. Behandling av innkomne forslag

12. Valg av styre

13. Valg av valgkomite

 

Alle som har betalt kontingent for 2023 har stemmerett på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Østkanten Bluesklubb