ÅRSMØTE 2014 Østkanten Bluesklubb Onsdag 26/3 kl. 19.00 på P-Hotels i Grensen 19

Fra 26.03.2014 19:00 frem til 26.03.2014 22:12
Lagt inn av Mons Øksnevad
Kategorier: Konserter
Treff: 264

Årsmøte 2014 i Østkanten Bluesklubb

Onsdag 26. mars 2014 kl. 19.00 hos P-Hotels i Grensen 19

Alle som har betalt kontingent for 2014 har stemmerett på årsmøtet.

Dagsorden

 1. Åpning ved styreleder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Registrering av oppmøte
 5. Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av dagsorden
 8. Behandling av styrets årsmelding 2013
 9. Godkjenning av regnskap 2013
 10. Behandling av revisjonsberetning 2013
 11. Behandling av innkomne forslag
 12. Behandling av budsjett 2014
 13. Valg av styre
 14. Valg av revisor
 15. Valg av valgkomité

Årsmelding ligger tilgjengelig under Styret/Årsmøter