Årsmøte Østkanten Bluesklubb

Østkanten Bluesklubb inviterer til årsmøte onsdag 10.juni kl.18.00. Møtet vil bli avholdt hjemme hos styreleder Einar Brattlie i Enebakkveien 38.

Det vil bli restriksjoner i forhold til myndighetenes anbefaling, så derfor må alle som ønsker å være med på møtet si ifra minst 1 uke i forveien.
Saksdokumenter kommer 1 uke før selve møtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Østkanten Bluesklubb