Årsmelding 2020

Årsmeldingen for Østkanten Bluesklubb 2020 er nå tilgjengelig:

Årsmøte 2021 i Østkanten Bluesklubb