Østkanten Bluesklubb

Østkanten Bluesklubb er en aktiv og samfunnsengasjert bluesklubb i Oslo med opp til 40 arrangementer i året. Vi er over 200 medlemmer, men vil gjerne bli flere! Vi arrangerer konserter gjennom hele året, primært på Herr Nilsen i Oslo sentrum.

Østkanten Bluesklubb har som formål å arrangerer konserter og sosiale tilstelninger. Utgangspunktet for all aktivitet er at medlemmene skal ha en arena for sosial tilhørighet og en kulturell berikelse. Klubben ønsker å være inkluderende for hele Oslo og omegn, og skal være en pådriver for et godt bymiljø. På den måten ønsker vi å ta et medansvar for det samfunnet vi lever i. Østkanten Bluesklubb skal søke å ha god kontakt med andre organisasjoner, og yte hjelp og bistand så sant det er mulig.

Blues dreier seg ikke om hudfarge eller form, men representerer menneskelige erfaringer gjennom århundrer og i alle kulturer. For oss er tilhørighet til bluesen like mye en følelse som musikksmak. Vi ønsker å vise bredden i bluesen, og ser det som naturlig å presentere alle musikksjangere som har bluesen som utgangspunkt.

For Østkanten Bluesklubb er blues og internasjonal solidaritet to sider av samme sak. Derfor markerer vi hvert år den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og arbeidernes internasjonale dag 1. mai. Antirasisme, likestilling mellom kjønn og grupper, samt en mer rettferdig fordeling av goder, er viktige temaer for Østkanten Bluesklubb. Vi ønsker at våre tiltak skal være kontakt og nettverkskapende. Et viktig mål er å rekruttere flere unge mennesker til bluesmiljøet.